Polityka prywatności

Strona internetowa została Państwu udostępniona przez Kancelarię Radcy Prawnego
Łukasz Pstrowski w Sosnowcu przy ul. Stawowej 4 lok. 61, 41-200 Sosnowiec,
NIP: 644-322-59-59, REGON: 241654108, tel. 690-072-188 („Strona internetowa”).

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),  jest Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Pstrowski w Sosnowcu. Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób mogę korzystać z Państwa danych osobowych i stanowi ona część „Warunków korzystania ze strony internetowej”.

 

Jak można się skontaktować z kancelarią?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, mogą Państwo wysłać wiadomość email na adres: kancelaria@pstrowski.pl

 

Pojęcie „Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą, takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy. Proszę zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Państwa dane osobowe po ich zebraniu są wykorzystywane.

 

Polityka prywatności może być aktualizowana. Okresowo może mieć miejsce opracowywanie nowych lub oferowanie dodatkowych usług lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług czy funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzone są lub przetwarzane Państwa dane osobowe, zostaną przekazane w stosownej formie dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

 

Kiedy Kancelaria zbiera dane osobowe?

Kancelaria może zbierać Państwa dane osobowe gdy, będąc na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych, dokonują Państwo następujących czynności:

 1. Wysyłają Państwo wiadomości z informacjami na temat zapytań ofertowych dotyczących świadczenia pomocy prawnej, bądź przedstawiając stany faktyczne zawierające dane osobowe;
 2. Udostępniają Państwo treści na administrowanych przez Kancelarię forach społecznościach;
 3. Kontaktują się Państwo z kancelarią, zadając pytanie lub formułując komunikat.

Kancelaria zbiera również automatycznie pewne informacje o odwiedzających strony internetowe, jak to opisano w sekcji zatytułowanej „Cookies” („Ciasteczka”) poniżej.

Jakie dane osobowe Kancelaria zbiera od Państwa?

Dane osobowe, jakie mogę zbierać od Państwa, zawierają:

 1. imię i nazwisko bądź oznaczenie firmy;
 2. zawód , zajęcie lub wykształcenie;
 3. nr PESEL , seria i numer dokumentu tożsamości;
 4. imiona i nazwiska rodziców, miejsce i data urodzenia;
 5. adres pocztowy;
 6. numer telefonu (numer stacjonarny, telefon komórkowy i faks);
 7. adres poczty elektronicznej.

Zakres danych , w zależności od charakteru Państwa relacji z Kancelarią, może obejmować być szerszy i obejmować również inne dane. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji usług prawniczych zgodnie z treścią oraz celami zawartej umowy o świadczenie pomocy prawnej.

 

 Co Kancelaria robi z danymi osobowymi?

Kiedy podają Państwo Kancelarii dane osobowe, które wskazano powyżej, mogą być one wykorzystywane je w następujących celach:

 1. umożliwienie Państwu korzystania z usług i/lub treści udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii;
 2. umożliwienie Państwu przesłanie wiadomości w ramach prowadzonej strony internetowej;
 3. przetwarzanie Państwa danych w ramach właściwej korespondencji z Państwem;
 4. dostarczenie Państwu informacji o najnowszych wiadomościach, które mogą Państwa zainteresować;
 5. śledzenie aktywności na stronie internetowej Kancelarii do celów badań statystycznych po to, abym mógł poprawiać przydatność i treść strony internetowej; aczkolwiek, wykonując takie działania, Kancelaria posługuje się danymi osobowymi w postaci zagregowanej i w sposób anonimowy;
 6. zapobieganie oraz przeciwdziałanie zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym – na mojej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych. Może to obejmować informowanie o treściach
  i zachowaniu odpowiednich stron trzecich, takich jak, organy administracji państwowych Państwa pracodawca, dostawca dostępu do Internetu lub poczty elektronicznej, oraz organy ścigania;
 7. administrowanie stroną internetową oraz portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Twitter.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Kancelaria korzysta z usług dostawców działających na jej zlecenie, są to m. in dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną potrzebną do aktywnego utrzymania strony internetowej, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartość i dane, które przetwarzam, oraz nimi zarządzają. Kancelaria korzysta również z usług dostawców, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi doradcze lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników strony internetowej.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. sądom,
 2. organom egzekucyjnym,
 3. przeciwnikowi procesowemu,
 4. instytucjom upoważnionym z szczegółowych przepisów,
 5. prawnikom pracującym lub współpracującym z Kancelarią Radcy Prawnego
  Pstrowski Łukasz, którzy są zobligowani do zachowania tajemnicy zawodowej
  radcy prawnego lub adwokata;

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.

Kancelaria , jako administrator, na podstawie przekazanych danych nie dokonuje profilowania.

 

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się z przekazywaniem danych przez granice państw. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie
z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych,
w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

Jak długo przechowuję dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie
(np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika
z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej).

 

Ciasteczka (Cookies)

Podczas przeglądania strony internetowej może zachodzić konieczność przechowywania na dysku twardym Państwa komputera lub na Państwa urządzeniu przenośnym, informacji
w postaci tzw. „ciasteczek” (w zasadzie jest to niewielki plik tekstowy). „Ciasteczka” są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych dla umożliwienia lub usprawnienia działania tych stron, a także w celu uzyskania raportów.

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są po prostu małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

„Ciasteczka” ustawione przez właściciela strony internetowej nazywane są „ciasteczkami własnymi właściciela”. „Ciasteczka” utworzone przez osoby inne niż właściciel strony, nazywane są „ciasteczkami obcymi (stron trzecich)”. „Ciasteczka obce” umożliwiają zapewnianie na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty ustawiające „ciasteczka obce” mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzają Państwo daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu tego komputera odwiedzają Państwo niektóre inne strony internetowe.

„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

„Ciasteczkami” posługuję się z kilku powodów. Na przykład, pozwalają mi one śledzić zainteresowania moich użytkowników, co pozwala mi zwiększyć atrakcyjność mojej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na mojej stronie internetowej między innymi do celów analitycznych. Rodzaje plików „ciasteczek” używanych na niniejszej stronie internetowej i cele, jakim służą, opisano poniżej:

Rodzaje plików „ciasteczek”, Do czego służą?

„Ciasteczka” związane z wydajnością i funkcjonalnością

Ten rodzaj „ciasteczek” bywa stosowany dla zwiększenia wydajności i funkcjonalności mojej strony internetowej nie będąc istotnym z punktu widzenia jej zastosowania. Jednakże bez tych plików „ciasteczek”, mogą stać się niedostępne niektóre funkcje.

„Ciasteczka obce”

__cfduid (wygasa po 6 latach)

W celu ochrony naszej strony internetowej przed zagrożeniami takimi jak działania hakerów oraz w celu zwiększenia wydajności strony, obsługuję nasz DNS przez CloudFlare. CloudFlare ustawia „ciasteczko” pod nazwą „__cfduid”.

„Ciasteczka” związane z analityką i dostosowywaniem

Ten rodzaj „ciasteczek” zbiera informacje, które są wykorzystywane albo w formie zagregowanej, abym mógł lepiej określić sposób, w jaki strona jest wykorzystywana oraz jak skuteczne są kampanie marketingowe, albo aby lepiej dostosować naszą stronę do Państwa potrzeb.

„Ciasteczka obce”

Google Analytics:

__utma (wygasa po 2 latach)

Plik ten śledzi, ile razy użytkownik przebywał na stronie, kiedy miała miejsce jego pierwsza wizyta na stronie, oraz kiedy odwiedził stronę ostatni raz.

__utmb (wygasa po 30 minutach)

Ten plik „ciasteczka” pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie poprzez pobranie znacznika czasu momentu wejścia osoby odwiedzającej na stronę internetową.

__utmc (wygasa na koniec każdej sesji)

Ten plik „ciasteczka” pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie internetowej poprzez pobranie znacznika czasu momentu opuszczenia strony przez osobę odwiedzającą. Ciasteczko pozostaje aktywne przez 30 minut w celu obsługi ewentualnego kolejnego wejścia na stronę i wygasa w przypadku jego braku.

__utmz (wygasa na koniec każdej sesji)

Plik ten zapamiętuje miejsce, skąd przybyła osoba odwiedzająca stronę, pozwala określić, jaka wyszukiwarka była używana, jaki link został kliknięty, jakie słowa kluczowe zastosowano, i z którego miejsca na świecie uzyskano dostęp do strony internetowej.

__ga (wygasa po 2 latach)

Ten plik „ciasteczka” jest stosowany do rozróżniania użytkowników.

„Ciasteczka” sieci społecznościowych

Ten rodzaj „ciasteczek” pozwala Państwu udostępniać strony i treści z naszej witryny, które uznali Państwo za interesujące, za pomocą stron internetowych sieci społecznościowych

 „Ciasteczka” techniczne obsługujące wygasanie innych plików „ciasteczek”.

_uvc (wygasa po 2 latach)

Mierzy, jak często widzimy użytkownika AddThis (Dodaj to).

_psc (wygasa po 90 dniach)

Ten rodzaj „ciasteczek” jest stosowany do rejestrowania udostępnień i działalności społecznościowej użytkownika.

_loc (wygasa po 90 dniach)

Geolokalizacja, stosowana w celu umożliwienia publikującym treści uzyskania informacji o tym, gdzie – w przybliżeniu – zlokalizowane są osoby udostępniające informacje (na poziomie kraju).

Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Chociaż Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pstrowskiego wykorzystuje „ciasteczka” do gromadzenia zaszyfrowanych informacji w celu poprawy Państwa komfortu użytkowania naszej strony, to informacje te nigdy nie stanowią danych pozwalających na identyfikację osób. Nie używam „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe.

Mimo to, jeśli życzą sobie Państwo wyłączenia lub usunięcia „ciasteczek”, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Każda przeglądarka lub urządzenie obsługuje „ciasteczka” w odmienny sposób, zatem muszą Państwo zajrzeć do odpowiedniej dokumentacji „Pomocy”.

Mają Państwo prawo zdecydować, czy akceptują czy też odrzucają Państwo pliki „ciasteczek”. Mogą Państwo także ustawiać lub zmieniać ustawienia Państwa przeglądarki internetowej tak, aby akceptować lub odrzucać pliki „ciasteczek”. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików „ciasteczek”, wówczas będą Państwo mogli nadal korzystać z naszej strony internetowej, jednakże Państwa dostęp do niektórych funkcji i obszarów tejże strony może być ograniczony.

 Adresy IP

Adres IP to numer przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia dostępu do Internetu. Mogę posłużyć się Państwa adresem IP, aby zebrać zagregowane informacje użytkowe, natomiast nie jestem w stanie zidentyfikować Państwa indywidualnie nie dysponując możliwością przypisania adresu IP do Państwa jako konkretnego użytkownika. Wymaga to zwykle dostępu do dodatkowych informacji, o które nie zabiegam.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” oznaczającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzam, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.

Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcesz porozmawiać? Skontaktuj się ze mną!

+(48) 690 072 188