O co chodzi w problematyce tzw. kredytów frankowych?

107,1 mld zł – tyle wyniosło zadłużenie w kredytach frankowych (w przeliczeniu na złotówki) pod koniec grudnia 2018 r. Aż 19,6 proc. czynnych kredytów mieszkaniowych to kredyty denominowane we franku, a liczba rachunków kredytowych w CHF, zaciągniętych na zakup mieszkań wyniosła prawie 470 tys.

W latach 2005 –2010 banki masowo udzielały kredytów złotówkowych powiązanych z kursem CHF. W szczytowym okresie, przypadającym na 2011 rok, ich wartość sięgnęła niemal 200 mld zł!

Niedozwolone praktyki banków

Udzielając takich kredytów, określanych potocznie mianem kredytów walutowych czy kredytów we frankach, wiele banków zawierało w umowach niedozwolone zapisy. Umożliwiały one kredytodawcom jednostronne (często na niejasnych zasadach) kształtowanie wysokości oprocentowania oraz sposobu przeliczania walut. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są wyroki wydane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Przy sprawnie działającym systemie ochrony konsumentów takie praktyki powinny zostać szybko wyeliminowane. Niestety, mimo wyroków SOKiK niektóre banki nie zrezygnowały ze stosowania niedozwolonych klauzul. Nie udało się także tego od nich wyegzekwować.

Kierowane chęcią poprawy wyników sprzedażowych instytucje stosowały także inne zabiegi, nakłaniające klientów do sięgnięcia po kredyt walutowy.

Kilkanaście lat temu zgłosiłem się do banku z chęcią zaciągnięcia kredytu hipotecznego — wyjaśnia pan Adam, 47-letni mieszkaniec podwarszawskiego Piaseczna. Doradca poinformował mnie, że nie mam wystarczającej zdolności kredytowej, aby zaciągnąć kredyt w złotówkach, Moja zdolność jest jednak wystarczająca do zaciągnięcia kredytu w walucie obcej. Pracownik poinformował mnie także, że ryzyko z tytułu zaciągnięcia kredytu w walucie obcej – w szczególności we franku szwajcarskim – jest niewielkie. Frank jest przecież najbardziej stabilną walutą na świecie — usłyszałem.

Konsekwencje dla kredytobiorców

Zawarcie umów kredytowych indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych spowodowało, że kredytobiorcy – niektórzy nieświadomie – wzięli na siebie ryzyko nieograniczonych skutków osłabienia złotego do waluty kredytu. Kiedy 15 stycznia 2015 roku kurs CHF dynamicznie (i niespodziewanie!) wzrósł, większość „frankowiczów” nie miała powodów do radości. Mimo wielu lat spłaty, ich zadłużenie, przeliczone na złotówki stało się wyższe od pożyczonej kwoty! U znacznej grupy kredytobiorców przewyższało także wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty!

Jak nietrudno zgadnąć, konsekwencje takiego scenariusza bywały dramatyczne. Wiele osób zostało zmuszonych do sprzedaży nieruchomości. Inne nie były w stanie terminowo spłacać rat, co doprowadziło do egzekucji komorniczych i zajęć majątku. Choć aprecjacja złotego w 2017 r. oraz rekordowo niskie stopy procentowe doprowadziły do poprawy sytuacji kredytobiorców, nie ma żadnych gwarancji, że poprawa będzie trwała.

Co można zrobić?

Wiele osób posiadających kredyty indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych decyduje się dochodzić swoich praw. Trudno się dziwić. Tym sposobem można wyegzekwować od banku nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Doskonale potwierdza to historia pani Anny, która z tytułu nadpłaconego spreadu odzyskała od banku aż 49 000 zł. Wrocławski sąd uznał bowiem, że stosowany przez kredytodawcę mechanizm przeliczeniowy godzi w dobre obyczaje i rażąco narusza interesy konsumentki. Zdecydował również, że dalsza spłata kredytu może odbywać się w złotówkach. Kredyt denominowany to kredyt udzielony w walucie polskiej, a jedynie rozliczany w walucie obcej — zaznaczył.

Profesjonalna pomoc na wagę złota

Kredytobiorcy, którzy chcą odzyskać bezprawnie naliczone należności, coraz częściej wstępują na drogę sądową. Realizacja takiego przedsięwzięcia na własną rękę może skończyć się jednak prawdziwą katastrofą. Zwłaszcza dla osoby bez znajomości aktualnych przepisów. Zdecydowana lepszym (i bardziej efektywnym) rozwiązaniem będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Pamiętaj — upływ czasu od zawarcia umów powoduje, że roszczenia, które wynikają z działań banków, podejmowanych na podstawie postanowień niedozwolonych są zagrożone przedawnieniem. Jeśli chcesz odzyskać pieniądze, zacznij działać jak najszybciej.

Masz kredyt we frankach? Chcesz odzyskać nadpłacone raty? Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci wyjść z długu kredytu frankowego.

Łukasz Pstrowski
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pstrowskiego powstała w 2011 roku w Sosnowcu, świadcząc usługi prawne osobom i przedsiębiorstwom na terenie aglomeracji śląskiej i zagłębiowskiej. Specjalizujemy się głównie w pomocy frankowiczom oraz w prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach wierzytelności, ochronie praw dłużnika, doradztwem prawnym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, analizą oraz przygotowaniem umów i dokumentów prawnych, a także ochroną praw konsumenta w sektorze bankowym.

Chcesz porozmawiać? Skontaktuj się ze mną!

+(48) 690 072 188